17 december

Wilt u in actie komen voor inclusieve mobiliteit? Kom dan naar de Werkconferentie Inclusive Mobility Lab! In maart 2019 is de vernieuwingsagenda Iedereen onderweg gepresenteerd. Deze agenda is gericht op het toegankelijker maken van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer.

12 februari

Welke stappen kunnen scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben dit al gezet naar inclusiever onderwijs? U komt het te weten bij de Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs.