Nieuws
Webinar gemist?

Aan de hand van de nieuwe norm NEN 9120 wordt samengewerkt om gebouwen voor iedereen toegankelijk en bruikbaar te maken. Deze bijeenkomst gaat in op de reikwijdte van de norm en hoe deze de toegankelijkheid beoordeelt: in de ontwerp-, ontwikkel-, realisatie-, renovatie-, aanpassings- én onderhoudsfase.

31 mei

De 10e editie van de SamenSpeelNetwerk-bijeenkomst wordt georganiseerd op De Grote Samenspeeldag: hét leukste speelfestival voor kinderen met en zonder handicap. 

4 juni

Een inclusieve samenleving vraagt om een cultuur waarin ieder kind mee kan doen. Tijdens deze dialoogavond van het programma Met Andere Ogen gaan we in gesprek over hoe we 'met andere ogen' bouwen aan een inclusieve voedingsbodem in onderwijs, kinderopvang, zorg en jeugdhulp.

6 juni

Iedere gemeente heeft de verantwoordelijkheid om uitvoering te geven aan het VN-Verdrag Handicap, concreet door het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Op verzoek van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein verzorgt het VNG-projectteam ‘Iedereen doet mee!’ hierover dit webinar.

21 juni

‘Samen werken aan vereenvoudiging’ is het thema van deze 2e Dag van de Publieke Dienstverlening. Een brede groep vertegenwoordigers uit politiek, beleid, uitvoering, bedrijfsleven en de samenleving gaat met elkaar in gesprek over goede voorbeelden en knelpunten.

22 juni