In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken de ministeries van BZK, EZK samen met de VNG, IPO en UvW om gemeenten en betrokken partijen te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.

Binnen dit programma wordt alle kennis en ervaring samengebracht en gekeken hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Dit gebeurt via het Kennis- en Leerprogramma (KLP) en wijkgerichte aanpakken - waarvan de eerste 27 proeftuinen in 2018 zijn gestart en de volgende tranche van 19 proeftuinen in de startblokken staat.

Samen het wiel uitvinden

Het PAW is er voor alle gemeenten. Vanuit het programma organiseren we op diverse thema’s meer bewustwording en kennis om met de aardgasvrije opgave aan de slag te kunnen. Ook signaleren en agenderen we knelpunten waar gemeenten en andere stakeholders mee te maken krijgen bij de uitvoering. Uiteindelijk is het doel: samen leren van successen én van fouten.
 
Het Kennis- en Leerprogramma organiseert bijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van gemeenten, maar ook voor bestuurders en raadsleden. Hierbij differentiëren we naar de fase waarin gemeenten zich bevinden. De do’s en don’ts van de proeftuinen en andere voorlopers worden daarmee gebruikt als input voor andere gemeenten. Zo vinden we samen het wiel uit, in plaats van ieder apart.

Meer informatie