Auteur: Marten Muskee

VNG Magazine nummer 1, 22 januari 2021

Joop Crucq is de nieuwe gemeentesecretaris van Beek. Daarvoor was hij secretaris van het college van bestuur en directeur bestuurlijk-juridische zaken bij Maastricht University.
 

VNG Logo

Vanwaar deze overstap?
‘Ik ben vrij lang werkzaam geweest bij de provincie Limburg en daardoor verknocht geraakt aan het openbaar bestuur. Omdat ik wat breder wilde kijken, stapte ik over naar pensioenuitvoerder APG en daarna naar de universiteit. Mooie organisaties, maar ik wist dat ik op den duur terug wilde naar het openbaar bestuur, en specifiek naar het lokaal bestuur vanwege de breedte en directe betekenis voor de samenleving. Ik was wel selectief over de gemeente waar ik wilde werken, het DNA moet bij je passen. Beek is een ondernemende en positief ingestelde gemeente die het ondanks de bescheiden schaal goed lukt zelfstandig de taken uit te voeren.’  

Hoe gaat u te werk?
‘Ik ben open en toegankelijk en denk van buiten naar binnen. Beek werkt met het concept Burger!Kracht, om faciliterend te zijn bij initiatieven vanuit de samenleving. Dat betekent ook dat aan de voorkant duidelijk moet zijn wat inwoners wel en niet van ons kunnen verwachten. Daarmee bouw je prettige werkrelaties op, op basis van vertrouwen en duidelijke verwachtingen. Verder zal ik in het begin veel vragen en minder antwoorden geven; ik ben niet het type dat gelijk op de eerste dag de werkkamer anders inricht.’  

Wat laat u achter?
‘Een heel relevante sector waarin heel veel gebeurt en die bezig is met toekomstige generaties. Dat vond ik een leuk aspect. Bovendien toont de coronacrisis maar weer eens het belang van de wetenschap aan. Door de ligging is de Maastricht University de meest internationale van Nederland. Het is geen verdienmodel, Limburg grenst voor driekwart aan het buitenland, wij moeten wel buiten de landsgrenzen durven denken.’