VNG Magazine nummer 4, 18 maart 2022

Tekst: VNG

Oorlog in Oekraïne, informatie voor gemeenten

Veel Oekraïense gemeenten staan sinds de inval van Rusland voor grote uitgaven, nu al voor opvang van ontheemden, straks voor het herstel van basisvoorzieningen. De VNG heeft een verzoek om financiële steun ontvangen van de Oekraïense vereniging van gemeenten (AUC). Daartoe hebben we het VNG Fonds voor noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering opengesteld. 

De gevolgen van de oorlog worden ook in Nederlandse gemeenten steeds tastbaarder. Hierbij kan het gaan om opvang van vluchtelingen door gemeenten, risico’s voor digitale veiligheid en economische sancties voor Russische bedrijven.

De VNG informeert u via onder meer nieuwsberichten en ledenbrieven. Meer informatie vindt u op vng.nl/oekraine

Persoonlijke impact op collega’s
De oorlog in Oekraïne heeft dramatische impact op de levens van onder anderen onze collega’s bij VNG International. Projectleiders en experts in Oekraïne moesten halsoverkop hun thuis verlaten. Oleksandr Shashkin werkt sinds 2016 voor VNG International in het oosten van Oekraïne. Vanwege de uitbraak van de oorlog moest hij zijn thuisstad Charkov ontvluchten. Vanuit zijn tijdelijke, veilige, onderkomen zegt hij daarover het volgende:  

De situatie in Oekraïne verslechtert met de minuut. Op de veertiende dag van de Russisch-Oekraïense oorlog is er geen plaats voor kalmte en geluk. Verdriet, angst en pijn zijn een vast onderdeel geworden van het leven van de mensen in alle hoeken van Oekraïne. Voor miljoenen Oekraïners is het leven nooit meer hetzelfde. Door de actieve beschietingen van artillerie en luchtmacht werd ook mijn eigen familie gedwongen onze appartementen te verlaten. Mijn vrouw, dochtertje, moeder en schoonmoeder zijn erin geslaagd het land te verlaten, en wij mannen wachten op de oproep voor militaire dienst om ons vaderland te verdedigen tegen de Russische invallers.

Terugblik commissie ruimte, wonen en mobiliteit, 10 februari 2022

Tijdens de vergadering kreeg de commissie een presentatie van het landelijke expertteam woningbouw. Ook stond de Omgevingswet op de agenda.

Expertteam woningbouw
Het expertteam woningbouw is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondergebracht. Het expertteam levert een bijdrage aan versnelling van de woningproductie. Er wordt veel met gemeenten samengewerkt. Zo kunnen gemeenten vragen neerleggen bij het expertteam.  

Kennismaking nieuwe minister en reactie op regeerakkoord
Een delegatie van de commissie had een kennismakingsgesprek en eerste bestuurlijk overleg met Hugo de Jonge. Onze onvrede over de greep van 1,6 miljard euro uit het gemeentefonds voor vulling van de woningbouwimpuls en het volkshuisvestingsfonds is benoemd. De VNG heeft kort na publicatie op hoofdlijnen gereageerd op het regeerakkoord. De commissie RWM heeft – voor eigen gebruik – een reactie vastgesteld op alle voor deze commissie relevante punten uit het regeerakkoord.

Nationale woon- en bouwagenda
De VNG heeft zowel intern als met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het rijk gesprekken gevoerd over regie op de woningbouwopgave. De minister komt op korte termijn met een nationale woon- en bouwagenda. Diverse commissieleden geven aan dat hun gemeente of regio veel last heeft van de provincie als hindermacht en remmende factor. In de commissie is afgesproken dat de VNG een stuk over regie naar de minister gaat sturen.  

Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Dit jaar wordt 150 miljoen euro aan gemeenten overgemaakt ter vergoeding van de implementatiekosten. Totaal is voor de implementatie Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) waarschijnlijk 470 miljoen euro beschikbaar voor de komende vier jaar. 

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging