VNG Magazine nummer 7, 24 april 2020

Auteur: Rutger van den Dikkenberg

Mike Hofkens

Wethouder Mike Hofkens (Lokaal Plus) van Geertruidenberg maakt zich zorgen over het groot aantal jongeren (11 procent) in zijn gemeente dat gebruikmaakt van de jeugdzorg. Wie helpen hem bij het oplossen van dit probleem, en met wie praat hij hierover?

Dymph de Boer, adviseur bij Van Dam & Oosterbaan
‘Dymph heeft vanuit haar ervaring als onderzoeker een format opgesteld voor managementrapportages Jeugd en daarmee de basis gelegd voor het verkrijgen van gedetailleerde (cijfermatige) inzichten.’

Melle Wijma, manager jeugdregio West-Brabant Oost/Transitiepartners
‘Met Melle spreek ik over de eventuele beleidsmatige keuze, en het morele dilemma, om het aantal behandelingen voor een jeugdige te maximeren als er geen reëel perspectief is op verbetering.’

Judith Verkooijen, beleidsmedewerker onderwijs en jeugd, gemeente Geertruidenberg
‘De constatering dat er bij ons bovengemiddeld veel kinderen gebruikmaken van niet vrij toegankelijke jeugdhulp zegt op zichzelf niet zoveel. Judith doet onderzoek naar type problemen, verwijsgedrag, et cetera.’

Jürgen Vissers, wethouder gemeente Drimmelen
Geertruidenberg en Drimmelen delen een Centrum voor Jeugd en Gezin. Jürgen en ik buigen ons over de vraag of en hoe lokale verantwoordelijkheden en speerpunten kunnen worden vertaald in gezamenlijk beleid.’

Ton Bouwens, producer bij Swamp Studio
‘Ton heeft het talent om verschillende typen mensen door middel van muziek met elkaar te verbinden. Hij heeft een interessante visie hoe (maakbare en bestaande) sociale structuren bijdragen aan eerstelijnszorg dicht bij huis.’

Marjolein van Schaik, beleidsadviseur jeugdhulp gemeente Geertruidenberg
‘De focus ligt lokaal en intern op het beheersbaar krijgen van de kosten van jeugdzorg. Ondertussen behartigt Marjolein ambtelijk de belangen van Geertruidenberg in de regio.’

Peter Hendrix, Stichting Uniek, bestuursvoorzitter van vijf plaatselijke PO-scholen
‘Meer dan de helft van alle jeugdhulptrajecten ziet op het behandelen van een specifieke categorie problemen. Met Peter kijk ik naar manieren om vroegsignalering nog beter te borgen.’