Beste Thorbeckeprofessor,

Als raadslid in een kleinere gemeente heb ik nogal wat vragen over de noodverordening die bij ons geldt. Kan ik de voorzitter van mijn veiligheidsregio hiervoor ter verantwoording roepen?

Een gemeenteraadslid


Geacht raadslid, 

De vraag of door de lange duur van deze crisis binnen veiligheidsregio’s sprake is van een vorm van onnodige centralisatie, is zeer interessant. Daar moet zeker onderzoek naar worden gedaan. 
Ondertussen kunnen raadsleden van gemeenten waarvan de burgemeester geen voorzitter van een veiligheidsregio is, niet zoveel. Zeker niet zolang de crisis voortduurt. Pas achteraf zijn de voorzitters van de veiligheidsregio’s verplicht verslag uit te brengen aan de raden van de getroffen gemeenten. Daarover kunnen dan nog wel vragen worden gesteld. 
Raadsleden van die gemeenten hoeven niet op hun handen te blijven zitten. Ze kunnen altijd hun eigen burgemeester aanspreken op de wijze waarop deze binnen de veiligheidsregio de positie van zijn gemeente bewaakt. Een verstandige voorzitter van een veiligheidsregio zal nooit zomaar over een protesterende burgemeester heen walsen.  

Geerten Boogaard,
Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.

Vraag?

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.