VNG Magazine nummer 7, 24 april 2020

Auteur: Leonard Geluk

Leonard Geluk Commentaar VNG Magazine

Woensdag 1 april begon ik in mijn nieuwe functie als Algemeen directeur van de VNG. Ik bracht die eerste werkdag door achter mijn computer thuis in Rotterdam.
Een bijzondere start. Ik maakte online kennis met mijn nieuwe collega’s en zag op de achtergrond hun woonkamers, tekeningen van de kinderen of hoorde het kwetteren van parkieten.

Mijn agenda wordt momenteel beheerst door de coronacrisis. Dat zal bij u niet anders zijn. Ons land is in de greep van de maatregelen tegen verspreiding van het virus. Tegelijkertijd kijken we steeds meer vooruit naar de effecten van die maatregelen op de middellange en lange termijn.

Bij dit alles hebben gemeenten een sleutelpositie. Naast het handhaven van de maatregelen om het virus in te dammen en het verwerken van ruim honderdduizend aanvragen voor de tegemoetkoming voor zelfstandig ondernemers, vinden de reguliere taken op het gebied van zorg en ondersteuning van kwetsbaren gewoon doorgang. En ondertussen gaan alle grote maatschappelijke opgaven gewoon door: de energietransitie, de veranderingen in het sociaal domein, de woonopgave, de opgave van de Omgevingswet en de vormgeving van de digitale overheid. Zonder discussie pakken we alles op. We gaan door met ons werk, we vangen de klappen van de crisis op en we denken na over de periode na de acute crisis.

Ook de weg uit de crisis zal via de agenda van gemeenten moeten lopen

Het werk van gemeenten is gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen dat gemeenten ruimhartig worden gecompenseerd in de kosten die ze als gevolg van de coronacrisis moeten maken. Vertrouwen is een belangrijk woord: tussen Rijk en gemeenten, maar ook tussen mensen onderling. ‘Ieder voor zich’ heeft plaatsgemaakt voor ‘we doen het samen’. Want alleen met elkaar komen we deze crisis te boven.
Tegelijkertijd toont de crisis waar het knelt. Het zijn de meest kwetsbaren die er het meest onder lijden. De crisis laat zien dat juist nu sociale samenhang in wijken en buurten nodig is. En daarom zijn gemeenten zo belangrijk. De effecten van de crisis worden zichtbaar in gemeenten en ook de weg uit de crisis zal via de agenda van gemeenten moeten lopen. 

Dat vraagt veel van ons als VNG. Het vergt een proactieve vereniging die alle gemeenten vertegenwoordigt, hoe verschillend ze ook zijn. Een vereniging die kleurrijk, agenderend, zelfverzekerd en richtinggevend aan de toekomst van Nederland werkt. Ook – of juist – ná de coronacrisis.
Als Algemeen directeur zie ik dat als mijn opgave. In nauw contact met alle gemeenten. En met vertrouwen naar de toekomst. Ik kijk uit naar de samenwerking!

Leonard Geluk is Algemeen directeur van de VNG
leonard.geluk@vng.nl, @GelukLeonard