VNG Magazine nummer 15, 9 oktober 2020

Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: gemeente Dordrecht

De Belastingdienst gaat gemeenten compenseren voor de kosten die ze maken bij de hulp aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Voor wethouder Peter Heijkoop (CDA) van Dordrecht, die namens de VNG onderhandelde met de dienst, is het belangrijk dat inwoners snel geholpen worden.
 

Peter Heijkoop

Wat is er precies afgesproken?
‘De Belastingdienst gaat gemeenten volledig compenseren voor alle ondersteuning die we de gedupeerden bieden. We krijgen daar nu al 11 miljoen euro voor, dat is genoeg voor de komende periode. Daarnaast wordt er onderzocht hoeveel geld we voor de jaren daarna nodig hebben. Daarbij wordt vertrouwd op de inschatting van onze gemeentelijke professionals. De uitkomsten van dat onderzoek zijn er in februari volgend jaar. Verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën heeft zich gecommitteerd aan de financiële uitkomsten van het onderzoek.’

Naar schatting 22.000 mensen zijn getroffen door de affaire. Hoeveel mensen hebben hulp van de gemeente nodig?
‘We hebben een paar kleinschalige pilots gedaan. Daaruit blijkt dat ongeveer een derde van deze mensen extra steun van de gemeente nodig heeft. Denk aan bewindvoering, steun bij het vinden van een baan of woning en jeugdhulp voor kinderen die getraumatiseerd zijn geraakt. Maar we weten niet precies hoeveel mensen het zijn en hoe intensief de steun moet zijn. We blijven daarom bij de Belastingdienst pleiten voor snelle compensatie voor deze inwoners. Het is teleurstellend dat het zo langzaam gaat. Ook wil ik benadrukken dat het voor ons belangrijk is dat we in contact komen met deze mensen. De Belastingdienst zegt dat ze de gegevens van hen vanwege de privacy niet kunnen geven, maar we hebben die echt nodig om inwoners te kunnen helpen. Wij weten als gemeenten niet om wie het precies gaat. Dus zoeken we een oplossing.’

Een week voor de afspraken noemde u de Belastingdienst nog de ‘sloopkogel van kwetsbaar Nederland’. Was dat nodig?
‘Ja, dat was nodig. Vanuit de Belastingdienst was men niet bereid om ons tegemoet te komen. Bij mij en mijn collega-wethouders in de VNG-commissie  Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) was er een enorme drive om de gedupeerde inwoners te helpen, we vonden de opstelling van de Belastingdienst onverteerbaar. Daarom traden we naar buiten. Wij zien in onze gemeenten het leed dat de Belastingdienst heeft veroorzaakt bij gedupeerden, maar ook bij andere inwoners die zich melden met schuldenproblematiek. De dienst staat met stip op 1 als meest voorkomende schuldeiser. Bij Financiën waren ze na de publicaties zacht gezegd not amused, maar de dag erop kwamen ze eindelijk met wél een goed voorstel. En weer een dag later bereikten we een akkoord. Dat is een mooi resultaat. Nu richten we de blik naar voren. Het gaat om de gedupeerde inwoners. Voor hen gaan we aan de slag.’