VNG Magazine nummer 10, 2 juni 2023

Auteur: Paul van der Zwan | Beeld: Pim Mul

Ambtenaren van Alphen aan den Rijn met problematische schulden kunnen zich sinds kort melden bij schuldhulpverlening van Gouda en omgekeerd. Schaamte is volgens senior beleidsmedewerker Leontien Buitendijk nu geen beletsel meer voor een schuldhulpvraag.

Leontien Buitendijk

Hoe kwam de schaamte bij medewerkers om bij de helpdesk Geldzaken aan te kloppen, aan het licht?
‘Volgens het CBS heeft ongeveer negen procent van de inwoners van Nederland problematische schulden. We vonden het vreemd dat niemand van onze ambtenaren zich meldde bij de helpdesk Geldzaken, die onze schulphulpverlening doet. Hoeveel van onze ambtenaren problematische schulden hebben, weten we niet. Het komt soms wel voor dat een leidinggevende bij Geldzaken aangeeft dat een medewerker met veel schulden zit, maar zich niet durft te melden bij de helpdesk. We hebben dus geen aanmeldingen, maar af en toe wel aanwijzingen. We kunnen eventueel extern schuldhulp inkopen voor collega’s, maar dat loopt ook via een medewerker van Alphen. Daarmee is anonimiteit dus niet gegarandeerd. Met hoe we het nu regelen wel.’

Wat houdt de overeenkomst met Gouda in?
‘Een ambtenaar van Alphen aan den Rijn kan zich melden bij schuldhulpverlening van Gouda. Dat geldt overigens ook voor ambtenaren van Kaag en Braassem en van Nieuwkoop, waarvoor Alphen de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uitvoert. En ambtenaren met schulden die wonen in Gouda, kunnen voor schuldhulp terecht in Alphen. Dat voorkomt dat zij hun financiële problemen met een collega moeten bespreken, wat een obstakel kan vormen. Aanmelden is laagdrempelig en gemakkelijk. Er is een apart e-mailadres waar ambtenaren zich kunnen melden voor schuldhulpverlening elders. Het schuldhulpverleningstraject en de gesprekken worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd. Lukt dit niet of als de medewerker liever persoonlijk contact heeft, dan leveren de gemeenten maatwerk door bijvoorbeeld een huisbezoek. We verwachten dat per jaar hooguit acht Alphense ambtenaren gebruik zullen maken van de overeenkomst. We hebben afgesproken dat we onze collega’s helpen met gesloten beurzen. Tenzij de ene gemeente veel meer ambtenaren van de buurgemeente helpt dan de andere. Maar daar gaan we niet van uit.’

Hoe uniek zijn Alphen en Gouda met deze overeenkomst?
‘Ik heb geen idee. We zijn in ieder geval niet geïnspireerd door andere gemeenten of organisaties. Maar meerdere collega’s van onze afdeling Geldzaken werken al jaren op het gebied van schuldhulpverlening. Zij hadden sterke vermoedens dat er zaken van gemeentelijke ambtenaren onbehandeld bleven door het uitblijven van meldingen. Het zou mooi zijn als ons initiatief navolging krijgt bij andere gemeenten. Daarmee help je gemeenteambtenaren, ook als het er niet veel zijn.’