VNG Magazine nummer 10, 2 juni 2023

De gemeenteraad (de coalitie) van Oosterhout heeft een besluit genomen om twee windmolens te plaatsen. De oppositie heeft tegengestemd en wil de juistheid van het besluit laten onderzoeken.
Ik heb als fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij aangegeven dat de raad een besluit heeft genomen en dat de raad dan ook het besluit neemt tot een onderzoek. De voorzitter (burgemeester) van de raad vindt dat het college hierover beslist. Wat is juist?

Walther Hoosemans, raadslid (Gemeentebelangen) Oosterhout
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Hoosemans,

Het antwoord is afhankelijk van de bevoegdheid die je wilt gebruiken. Het college doet 213a-onderzoeken (volgens regels die de raad vaststelt), de rekenkamer heeft eigen bevoegdheden en de raad heeft de zwaarste bevoegdheden: een enquête instellen.
Dit lijkt mij echter eerst vooral een vraag voor de griffie. Een zelfbewuste raad zorgt ervoor dat de griffie onderzoeksbudget heeft dat ook door een minderheid ingezet kan worden. Dat kan intern door middel van ambtelijke bijstand, of extern door een bureau in te schakelen.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.