VNG Magazine nummer 10, 2 juni 2023

Auteur: Marten Muskee

Oud-gemeentesecretaris van Buren Michiel van Dalen is de nieuwe directeur Crisisbeheersing en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Michiel van Dalen

Vanwaar deze overstap? 
‘Oorspronkelijk kom ik bij de politie vandaan. Daarna ging ik naar de gemeente waar ik veel deed binnen het veiligheidsdomein. Ik was ook actief op de portefeuille crisisbeheersing, en de laatste jaren was ik operationeel leider corona binnen deze veiligheidsregio. Zo leerde ik de organisatie van binnenuit kennen. Toen bekend werd dat deze functie vrijkwam ben ik gaan nadenken over mijn passie. Die ligt rondom het hele veiligheidsdomein en het openbaar bestuur. Dat komt in deze functie heel mooi samen.’

Wat brengt u mee? 
‘Door corona en het asielvraagstuk zijn de veiligheidsregio’s meer in beeld gekomen en is de samenwerking met gemeenten intensiever geworden. Ik was als gemeentesecretaris al regionaal actief, want ik geloof dat samenwerking noodzakelijk is. Ik hoop die samenwerking vanuit mijn nieuwe rol voort te zetten. Ik ken de gemeenten, ook als eigenaar en opdrachtgever van zo’n gemeenschappelijke regeling. Ik ken ook alle burgemeesters en gemeentesecretarissen al in deze regio. Als we goed samenwerken, halen we het beste resultaat voor alle gemeenten.’

Wat laat u achter? 
‘Ik hoop een toekomstbestendige organisatie waar collega’s echt met plezier kunnen en willen werken. Daarbij moet ik wel opmerken dat de druk op de ambtelijke organisatie door toenemende taken in de afgelopen jaren steeds groter is geworden. Daar maak ik me zorgen over. Ik ben er trots op dat een relatief kleine gemeente als Buren nog steeds in staat is haar werk goed te doen. Ik hoop ook dat ik een goede adviseur was voor de samenwerking binnen het college.’