Ook in 2019 moeten gemeenten aan de slag met het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo. De uitkomsten van het CEO geven een beeld van de door cliënten ervaren kwaliteit van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo2015 en de Jeugdwet.

Cliëntervaringsonderzoek 2019 in het kort

Wmo

  • De modelvragenlijst blijft hetzelfde.
  • De werkwijze blijft hetzelfde.
  • Let op: de aanleverprocedure verloopt in 2019 anders. Klik voor meer informatie op 'cliëntervaringsgegevens aanleveren'.

Jeugd

  • Het cliëntervaringsonderzoek Jeugd blijft in 2019 vormvrij. U kunt voor de modelvragenlijst kiezen, maar ook andere instrumenten gebruiken.
  • Klik voor meer informatie op 'cliëntervaringsgegevens aanleveren'.

Aanleveren van de gegevens CEO 2019

Aanleveren gegevens cliëntervaringsonderzoek Wmo (2019)

Op 12 juli 2019 heeft het ministerie van VWS een brief over het cliëntervaringsonderzoek (CEO) gestuurd naar alle colleges van B&W. Deze brief bevat informatie over de aanleverprocedure van de uitkomsten van het CEO Wmo.

Het ministerie van VWS heeft dit jaar onderzoeks- en adviesbureau Enneüs de opdracht gegeven de gegevens te verzamelen. De deadline (die wettelijk is vastgesteld op 1 juli) is dit jaar verschoven. Gemeenten kunnen de gegevens nu aanleveren in de periode van 1 september tot 31 oktober 2019. Dit doet u via www.aanleveringwmo.nl. Binnenkort verschijnt op die website de handleiding voor het aanleveren van de gegevens.

Bij het aanleveren van de gegevens kunt u aangeven of u het op prijs stelt als uw gegevens opgenomen worden in de database van waarstaatjegemeente.nl.

Meer informatie:

Jeugd

Uitvoering van het onderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Hieronder vindt u de vragenlijsten en instructies voor de uitvoering van het CEO Wmo. Deze zijn ook geldig voor 2019.

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Hieronder vindt u de modelvragenlijsten en overige informatie voor de uitvoering van het CEO Jeugd. Deze zijn ook geldig voor 2019.

Landelijke rapportage CEO Jeugd 2016 t/m 2019

Over de cliëntervaringsonderzoeken jeugd die gemeenten sinds 2016 hebben uitgevoerd, zijn in opdracht van het ministerie van VWS landelijke rapportages opgesteld. Deze rapportages schetsen een beeld van het gebruik van de Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO) en geven een indruk van de resultaten.

Meer informatie

Meer informatie over de MCJO (2017)

In het project Modelvragenlijst Cliëntervaring Jongeren en Ouders (MCJO) deden tien pilotgemeenten/-regio’s ervaring op met het uitzetten van de modelvragenlijst voor het cliëntervaringsonderzoek. Dit project werd in 2017 afgerond. De ervaringen, resultaten en aanbevelingen van de pilot leest u in het eindrapport Van Meten naar Verbeteren van Stichting Alexander en het NJi (opgesteld in opdracht van de VNG).

Meer informatie