VNG Magazine nummer 3, 17 februari 2023

Tekst: Yvonne Salvino-Meijer | Beeld: Petra Niessen

Ondernemers vinden dat de gemeentelijke dienstverlening beter kan, blijkt uit onderzoek van de VNG. Communicatie en de behoefte van de ondernemer centraal stellen dragen bij aan het toekomstperspectief van het mkb, vindt wethouder Yvonne Salvino-Meijer.
 

Yvonne Salvino

Gemeenten hebben, na de reorganisatie van de Kamer van Koophandel en daarna als gevolg van de coronacrisis, een centrale rol als eerste overheid voor ondernemers. Ze zijn actief op tal van terreinen in de ondersteuning van en de dienstverlening aan ondernemers. Toch herkennen veel ondernemers het totaalaanbod aan dienstverlening niet, waardoor kansen onbenut blijven.
Dat gemeenten aan ondernemingen een goede uitgangspositie bieden, is van groot belang. Immers, indirect worden zo de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid geborgd onder alle lagen van de bevolking.

Flinke slag
Veel gemeenten vinden het vanzelfsprekend dat die directe dienstverlening bekend is bij ondernemers, terwijl daar volgens die ondernemers zelf nog een flinke slag te maken is. Wat veel ondernemers zich niet realiseren, is dat de overheid ook bijdraagt aan hun concurrentiepositie. Die wordt namelijk beïnvloed door bijvoorbeeld het vermogen om de energiekosten te verlagen, de mogelijkheden om gerecyclede grondstoffen te gebruiken, de middelen om zich te wapenen tegen cybercriminelen en natuurlijk ook door de manier waarop de ondernemer werknemers kan aantrekken en opleiden. Kortom een ondersteuningsinfrastructuur waarmee ondernemers van het midden- en kleinbedrijf concurrerend blijven in de klimaatneutrale, inclusieve en digitale samenleving van ‘morgen’.

De behoefte aan ondersteuning zit vooral bij het brede mkb

Elke gemeente heeft mkb’ers die zonder ondersteuning een heel eind komen. Het zijn vaak de wat grotere ondernemingen en zeker die waar innovatie centraal staat. De behoefte aan ondersteuning zit vooral bij de winkelier om de hoek, het kleinere bouwbedrijf of de modewinkel in het stadscentrum. Zij worden ook wel aangeduid als ‘het brede mkb’. Het is de groep die met de dag van vandaag (en misschien die van morgen) bezig is en geen tijd heeft om fundamenteel na te denken over het verdienmodel. Dit zijn de mkb-ondernemers die ondersteuning en dienstverlening op maat nodig hebben.

Aanknopingspunten
Die kan een gemeente bieden. Er zijn tal van aanknopingspunten om aan de slag te gaan met een aanbod van dienstverlening dat nog beter aansluit bij de behoeften van ondernemers. En dan gaat het dus niet alleen over de directe dienstverlening zoals vergunningen, bestemmingsplannen of schuldhulpverlening.
Het is vooral belangrijk dat gemeenten ondernemers actief betrekken bij de ontwikkeling en inzet van de ondernemersdienstverlening. Dat vergroot de effectiviteit want ondernemers weten als geen ander wat ze wel en niet nodig hebben.

Daarnaast is communicatie het toverwoord

En daarnaast is communicatie – zoals in zoveel kwesties – het toverwoord. Uit het onderzoek van de VNG blijkt dat gemeenten veel meer voor ondernemers kunnen betekenen dan ondernemers op dit moment lijken te weten. Door meer te communiceren over de inhoud van de verschillende programma’s en regionale samenwerkingen, maar ook over de verschillende vormen en mogelijkheden van ondernemersondersteuning, wordt het voor ondernemers duidelijker wat de gemeente voor hen kan doen. Voor vandaag, voor morgen maar ook voor de maanden en jaren die komen gaan en die nog een ver-van-mijn-bedshow zijn.
In coronatijd was de noodzaak om een gemeente te benaderen voor ondernemers vaak groter en werd nadrukkelijk naar de gemeente gewezen als eerste aanspreekpunt. De weg naar de gemeente lijkt tegenwoordig weer minder vaak benut te worden. Juist nu kunnen we als gemeente onze meerwaarde etaleren. Dat is niet zozeer in ons eigen belang, maar veel meer in het belang van de ondernemer, die uiteraard centraal staat.

Yvonne Salvino-Meijer is wethouder (GOB) van Sittard-Geleen en lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM).