VNG Magazine nummer 16, 27 oktober 2023

Wie is eigenlijk formeel bevoegd ten ­aanzien van het hijsen van een vlag op het gemeentehuis?

Met vriendelijke groet,
Roel Becker, Rotterdam
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Becker,

Het hijsen van een vlag is (nog) geen publiekrechtelijke rechtshandeling. Het is iets wat een gemeente als civiele eigenaar van het gemeentehuis doet. De Gemeentewet wijst de burgemeester aan als de vertegenwoordiger van de gemeente ‘in en buiten rechte’, dus de burgemeester is degene die optreedt namens de eigenaar van het gemeentehuis.
Maar de interne besluitvorming over hoe de ­gemeente haar privaatrechtelijke bevoegd­heden wil uitoefenen, ligt bij het ­college. Het college van burgemeester én wethouders besluit dus over wat de burgemeester vervolgens in z’n eentje namens de gemeente met het gemeentehuis moet doen, en over dat besluit is het college als geheel verantwoording schuldig aan de raad.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard?
Stuur een mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.