VNG Magazine nummer 20, 22 december 2023

Onder welke voorwaarden mogen slijterijen tijdens de kerst open zijn?

Robert-Jan van Ette, Leiden
 

Geerten Boogaard

Beste Robert-Jan,

De Winkeltijdenwet verbiedt nog altijd als hoofdregel de winkelopenstelling tijdens de kerstdagen. Maar sinds een aantal jaren hebben gemeenteraden de volledige vrijheid om van alle verboden uit de Winkeltijdenwet ontheffing te verlenen. Vroeger moest dan sprake zijn van toerisme, maar dat leidde tot absurdistische discussies over de toeristische aantrekkingskracht van een pannenkoekenboot.

In steeds meer gemeenten is overigens sprake van dergelijke ontheffingen en het gebruik ervan. Het Algemeen Dagblad becijferde vorig jaar dat ongeveer de helft van de supermarkten al op eerste kerstdag gewoon open is. Ook in Leiden geldt voor feestdagen een algemene vrijstelling. Voor de terugweg is het wel van belang dat de APV van Leiden het gebruik van alcohol op straat verbiedt als dat een aantasting van het woon- of leefklimaat oplevert (artikel 2:48 APV Leiden 2020).

Geerten Boogaard,
Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Stuur een mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.