We werken op het gebied van jeugdbeleid samen in verschillende netwerken: de 42 jeugdregio’s, verdeeld over een bestuurlijk netwerk (‘BJ42’) en ambtelijk netwerk (‘J42’). Ook werken we samen met Child Friendly Cities (CFC).

Child Friendly Cities

Het netwerk Child Friendly Cities (CFC helpt gemeenten om om een kindvriendelijke leefomgeving te creëren. Elk kind moet namelijk (veilig) naar school kunnen gaan, een fijne speelplek hebben en de juiste zorg krijgen. Gemeenten krijgen vanuit het netwerk duidelijke handvatten waarmee u kinderrechten op lokaal niveau vorm kunt geven. De VNG heeft het netwerk CFC in 2022 overgedragen aan UNICEF Nederland.

Kinderparticipatie in uw gemeente

Gemeenten zijn dragen een grote verantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van de rechten van kinderen zoals opgenomen in het VN-Kinderrechtenverdrag, in beleid en praktijk. Wat kunt u als gemeente doen om kinderparticipatie te bevorderen? Het kinderrechtencollectief biedt u handvatten.

Interviews over kinder- en jongerenparticipatie

Kinder- en jongerenparticipatie in gemeenten mag geen papieren tijger zijn. 'Participatie is', zoals de 12-jarige Imane Valk zegt, 'niet alleen maar leuk of goed, kinderen hebben er recht op.' In een serie van 4 interviews delen achtereenvolgens de kinderombudsman van de metropool Amsterdam, ambtenaren van de gemeente Woerden en Utrecht, en een GZ-psycholoog hun ervaringen en inzichten over (het belang van) kinder- en jongerenparticipatie.

Publicaties & Brieven