We werken op het gebied van jeugdbeleid samen in verschillende netwerken: de 42 jeugdregio’s, verdeeld over een bestuurlijk netwerk (‘BJ42’) en ambtelijk netwerk (‘J42’). Ook werken we samen met Child Friendly Cities (CFC).

Samenvatting CFC-werkplan 2021

Het netwerk Child Friendly Cities (CFC) is gestart met het toewerken naar die kindvriendelijke omgeving waarin een veelbelovende jeugd opgroeit. Met de beweging 'Van preventie naar potentie’ dagen we organisaties en individuen uit alle hoeken van de samenleving uit om zich ook op deze ambitie te richten en in actie te komen of dat wat je al doet onder onze vlag scharen. Voor 2021 heeft het CFC-netwerk 4 doelen gesteld, deze worden toegelicht in de samenvatting van het werkplan 2021.

Wat doet internationaal netwerk Child Friendly Cities

De missie van Child Friendly Cities is het bevorderen van innovatief jeugdbeleid. Hoe ga je als gemeente slim om met de veranderende samenstelling van je bevolking, waarbij je de jeugd aan je weet te binden? Om dit voor elkaar te krijgen biedt de VNG samen met het Rijk en andere organisaties activiteiten aan gemeenten via het netwerk Child Friendly Cities.

Interviews over kinder- en jongerenparticipatie

Kinder- en jongerenparticipatie in gemeenten mag geen papieren tijger zijn. 'Participatie is', zoals de 12-jarige Imane Valk zegt, 'niet alleen maar leuk of goed, kinderen hebben er recht op.' In een serie van 4 interviews delen achtereenvolgens de kinderombudsman van de metropool Amsterdam, ambtenaren van de gemeente Woerden en Utrecht, en een GZ-psycholoog hun ervaringen en inzichten over (het belang van) kinder- en jongerenparticipatie.

Publicaties & Brieven