Gemeenten voelen de noodzaak om vol in te zetten op CO2-reductie, en steeds meer gemeenten zetten concrete stappen om dit doel te bereiken. De ambities lopen uiteen van een volledig klimaatneutrale bedrijfsvoering (denk aan het (maatschappelijk) vastgoed of de gemeentelijke voertuigen) tot het opnemen van CO2-reductie in de gemeentelijke inkoop via aanbestedingen. Veruit de meeste gemeenten zijn druk aan de slag hun ambities te vertalen naar beleid en uitvoering. 

De VNG ondersteunt gemeenten hierbij met het Programma CO2-reductie. In 2019 zette het programma in op de drie onderstaande projecten. In 2020 wordt hieraan vervolg gegeven.

Project Certificering CO2-Prestatieladder

De VNG stimuleert gemeenten om zich te certificeren voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Hiermee versnellen gemeenten hun ambities voor CO2-reductie omdat direct duidelijk wordt waar de meeste reductie te behalen valt. Leer van de ervaringen van andere gemeenten en doe mee in 2020.
 

Project CO2-reductie in grond-, weg- en waterbouw (GWW)

Het project CO2-reductie in GWW richt zich op de gemeentelijke GWW-praktijk. Waarom? Uit de CO2-footprints van waterschappen, provincies, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat blijkt dat voor hen de meeste winst te behalen is bij de grond-, weg- en waterbouw. De kans is aanzienlijk dat gemeenten op dit terrein ook veel winst kunnen behalen. 
 

Nieuws

Project pilots CO2-reductie

De VNG heeft het Klimaatverbond gevraagd de methodieken te onderzoeken die gemeenten gebruiken voor CO2-reductie en te onderzoeken waar nog methodieken ontbreken. Het Klimaatverbond is pilots gestart met gemeenten (geen GWW) en maakt gebruik van de kennis opgedaan bij soortgelijke pilots voor provincies. Het Klimaatverbond heeft zelf contact opgenomen met gemeenten die hiervoor in aanmerking kwamen. 
 

Agenda

Meest recente discussies op het VNG-forum

CO2 Duurzaam GWW

103 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 maart 2020 om 12:43

Verduurzamingstool buitenverlichting voor gemeenten

Gemeenten hebben bij de vernieuwing van buitenverlichting veel opties. Deze online rekentool helpt duurzaamheidsmanagers en inkopers van openbare verlichting bij het maken van duurzame keuzes in de vervanging van buitenverlichting qua energieverbruik, materialen en kostenvermindering.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team Programma CO2-reductie: CO2@vng.nl

Praktijkvoorbeelden

Wetsvoorstellen