Beschermd wonen wordt een taak van álle gemeenten, niet alleen van de centrumgemeenten. Daarom komt er een nieuwe verdeling van het beschikbare geld. En per 1 januari 2021 gaat de Wlz ook open voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Actueel: van Wmo naar Wlz

De Wlz gaat per 1 januari 2021 ook open voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mensen die hun leven lang intensieve ggz nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria.

Rol van gemeenten

Het doel van beschermd wonen als taak voor álle gemeenten is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Een flinke opgave voor gemeenten. 

VNG fora

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

185 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 augustus 2020 om 15:04

Publicaties & Brieven