Beschermd wonen wordt een taak van álle gemeenten, niet alleen van de centrumgemeenten. Daarom komt er een nieuwe verdeling van het beschikbare geld.

Akkoord over beschermd wonen

Rijk en gemeenten spraken af in tien jaar tot een gefaseerde invoering van het objectief verdeelmodel voor beschermd wonen te komen en ook de doordecentralisatie in die tijd voor elkaar te krijgen. Vanaf 2022 wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld. Nieuwe cliënten vallen dan onder de verantwoordelijkheid van alle gemeenten, de centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten.

Rol van gemeenten

Het doel van beschermd wonen als taak voor álle gemeenten is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Een flinke opgave voor gemeenten. 

landelijke toegankelijkheid BW en MO

‘Landelijke toegankelijkheid’ voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang houdt in dat ingezetenen van Nederland zich tot elke gemeente wenden voor een BW- of MO-voorziening. De VNG heeft samen met gemeenten de model-beleidsregels voor landelijke toegankelijkheid van MO aangepast aan de Wmo 2015.

De nieuwe model-beleidsregels zijn een belangrijke stap op weg naar een betere uitvoering van landelijke toegankelijkheid. Daarnaast is er een landelijke geschillencommissie die functioneert sinds maart 2018.

Overzichtskaart regionale samenwerkingen

We maakten een overzichtskaart van regionale samenwerkingen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Publicaties & Brieven