Beschermd wonen wordt een taak van álle gemeenten, niet alleen van de centrumgemeenten. Daarom komt er een nieuwe verdeling van het beschikbare geld. En per 1 januari 2021 staat de Wlz ook open voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Rol van gemeenten

Het doel van beschermd wonen als taak voor álle gemeenten is mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau van voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen en met gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars. Een flinke opgave voor gemeenten. 

VNG fora

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

590 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 9 september 2021 om 12:28

Publicaties & Brieven