Toetsenbord

Open Data Standaarden voor gemeenten

Gerelateerde thema's

Er is een groeiende nadruk op transparantie bij de overheid, innovatie in beleid en uitvoering én datagedreven sturing binnen de gemeentelijke organisatie. Deze ontwikkelingen leiden tot meer focus op de rol en betekenis van data binnen de lokale overheid en met name open data. 

Doel

Het samen met gemeenten ontwerpen van een blauwdruk voor het creëren van gestandaardiseerde open datasets voor gemeenten. 

Beschrijving

VNG Realisatie heeft, samen met een community van gemeenten en kennisorganisaties een verkenning uitgevoerd naar versnelling Open Data bij gemeenten, met als resultaat een High Value Dataset List (HVDL). 

Deze lijst dient in eerste instantie tot inspiratie voor gemeenten om gericht Open Data sets te ontsluiten en te publiceren. Het ontbreekt dan nog steeds aan een gestandaardiseerde set van afspraken over onder andere de inhoud, context en techniek die per dataset benodigd zijn om tot centrale, landelijke datasets te komen. Gemeentelijke landelijke datasets stimuleren nu juist de innovatie. Er is dus nog werk te verrichten. Dat doen we in de praktijkbeproeving Open Data Standaarden. 

In de praktijkbeproeving wordt gewerkt met prototypen open datasets (HVDL) die in verband staan met maatschappelijke waarden als bereikbaarheid, transparantie en participatie. De volgende gemeenten doen mee: Drechtsteden, Lansingerland, Gouda, Den Haag, Waddinxveen, Gorinchem, Arnhem, Woerden, Delft, Enschede, Almere en Leidschendam-Voorburg. 

Praktijkvoorbeeld: beter bereikbaar, standaard dataset invalidenparkeerplaatsen

Bijna iedere gemeente heeft een registratie van het aantal en locatie van invalideparkeerplaatsen. Deze data wordt niet overal op eenzelfde manier geregistreerd. Door hier een standaard voor te ontwikkelen en de data vervolgens beschikbaar te stellen aan marktpartijen als TomTom of Garmin wordt deze informatie eenvoudig toegankelijk voor gebruikers van deze navigatiesystemen. Zo draagt open data bij aan innovaties die mobiliteit en participatie van burgers bevorderen.