Informatiesamenleving

Regie Federatief Datastelsel (FDS)

Gerelateerde thema's

Data zijn onmisbaar bij de aanpak van de grote maatschappelijke opgaven waar gemeenten voor staan. Van het woningtekort en energietransitie tot armoede, schulden en zorg. Data bieden inzicht en een handelingsperspectief. Aan de hand van de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) werken gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk samen om de kansen van verantwoord datagebruik te benutten en om de knelpunten aan te pakken.

Vanuit de IBDS wordt ook gewerkt aan een Federatief Datastelsel (FDS). Met het FDS wordt het voor overheden vanuit verschillende ketens en sectoren makkelijker om data te delen en te gebruiken. Het FDS werkt vanuit het data bij de bron principe en gaat uit van eenduidige afspraken en standaarden. De VNG werkt mee aan de interbestuurlijke uitwerkingen, maar wacht niet tot alle componenten van het FDS zijn uitgewerkt. In de verschillende domeinen gaan de ontwikkelingen door en is er een grote behoefte om met behulp van data te sturen. Gemeenten staan daarmee voor grote uitdagingen. De VNG helpt daarbij.

Wat doet de VNG?

We werken aan een Federatief Datastelsel vanuit een denk- en doespoor. We faciliteren en ondersteunen bij de uitvoering en het delen van resultaten en kennis. Daarbij vertalen we resultaten en inzichten vanuit de gemeentelijke dienstverlening naar afspraken en standaarden binnen het FDS.

Community FDS op Pleio

Vanuit de IBDS is een community Federatief Datastelsel gestart. In deze groep kunt u vragen stellen, een reactie achterlaten en ervaringen delen. Ook vindt u in deze Pleio-groep Federatief Datastelsel visualisaties en (concept) notities. Binnen de VNG is Janneke de Zwaan projectleider FDS.