Passend onderwijs

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierin maken zij samen afspraken over begeleiding. De regionale samenwerkingsverbanden stemmen het ondersteuningsplan voor hun scholen af met betrokken gemeenten. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het afstemmen van het jeugdplan met het samenwerkingsverband. Dit gebeurt in het verplichte ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO).

Ondersteuningsprogramma Verbinding onderwijs-jeugdhulp

Gemeenten en onderwijs zijn beide verantwoordelijk voor hulp aan kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Heeft u hier vragen over? Of loopt u tegen zaken aan? Via het Ondersteuningsprogramma Verbinding Onderwijs-Jeugdhulp bieden PO-Raad, VO-raad, OCW, VWS en VNG hulp om de onderlinge samenwerking tussen scholen, gemeenten en ouders te versterken. Maak hier gebruik van!