Het modelconvenant ‘privacy samenwerking onderwijs – gemeente – jeugdhulp’ heeft een update gehad op basis van praktijkervaringen en vragen die naar boven kwamen in de verschillende regio’s.

Download het modelconvenant

Afspraken over verwerken persoonsgegevens

In het convenant 'privacy samenwerking onderwijs – gemeente – jeugdhulp' leggen samenwerkende gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden afspraken vast over het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders.