Publicatie soort

Handreiking

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2022

In deze handreiking staan de belangrijkste ontwerpen en succesfactoren voor Samen naar School, inclusief onderwijs. De handreiking is geschreven voor professionals in het onderwijs, binnen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Maar ook voor (ambtenaren van) gemeenten, vertegenwoordigers van inkoopregio’s en de zorgkantoren en zorgaanbieders. Het is van groot belang dat het onderwijs en gemeenten hierin samen optrekken. Deze handreiking schetst de belangrijke kaders hoe zij dat kunnen doen. 

Bekijk de handreiking

De website samennaarschoolinitiatieven.nl biedt aanvullend op de handreiking een stappenplan en gereedschapskist om concreet invulling te geven aan inclusief onderwijs.