Organisatie

Landelijk platform Naar Inclusiever Onderwijs

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

De handreiking ‘Samen werken voor inclusiever onderwijs’ omvat een ontwikkelagenda voor de bestuurlijke samenwerking onderwijs-gemeenten bij het werken aan inclusie. Deze is samengesteld op basis van ervaringen in 9 voorloperregio’s en omvat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden en praktische tips. Daarmee kunnen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten goede randvoorwaarden creëren bij het realiseren van inclusiever onderwijs.

Download de handreiking ‘Samen werken voor inclusiever onderwijs’