Organisatie
Landelijk platform Naar Inclusiever Onderwijs
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2023

De handreiking ‘Samen werken voor inclusiever onderwijs’ omvat een ontwikkelagenda voor de bestuurlijke samenwerking onderwijs-gemeenten bij het werken aan inclusie. Deze is samengesteld op basis van ervaringen in 9 voorloperregio’s en omvat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden en praktische tips. Daarmee kunnen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten goede randvoorwaarden creëren bij het realiseren van inclusiever onderwijs.

Download de handreiking ‘Samen werken voor inclusiever onderwijs’