Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2021

In december 2020 is de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer gepubliceerd. In deze modelverordening zijn aanpassingen gedaan specifiek gericht op het sociaal domein en passend onderwijs. Om deze goed in praktijk te kunnen uitvoeren is de handreiking 'Verassend passend leerlingenvervoer' opgesteld waarin zes uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt:

  1. Gemeenten en Samenwerkingsverband trekken samen op in ontwikkeling Passend Onderwijs 
  2. Een oplossing voor het grijze gebied tussen Jeugdwetvervoer en Leerlingenvervoer 
  3. Een samenwerking tussen gemeenten en een samenwerkingsverband in het verstrekken van informatie over vervoersmogelijkheden aan ouders 
  4. Leerlingenvervoer en naschoolse opvanglocaties 
  5. Zelfstandig (leren) reizen opleggen of stimuleren 
  6. Samenwerkingsverband organiseert symbiose dicht bij huis