De wettelijke verplichting voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet vervalt per 1 juli. In feite betekent dit een aansluitverbod voor bouwwerken waarvoor na 1 juli vergunningen worden aangevraagd.

Dit bericht is geüpdatet op 6 juli 2018

Het gaat om alle bouwwerken: woningen en utiliteitsbouw.

Wijziging bij verstrekken bouwvergunningen

Bij het verstrekken van bouwvergunningen die na 1 juli zijn aangevraagd, moet hier rekening mee worden gehouden, want ook het Bouwbesluit is aangepast. Gemeenten mogen niet meer de eis opnemen dat een bouwwerk op het gasnet moet worden aangesloten (tenzij het project als uitzondering is aangewezen).

Uitzonderingen

Nieuwe bouwwerken mogen alleen bij uitzondering nog op het aardgasnet worden aangesloten wanneer B&W daarvoor een apart besluit nemen. Uitzonderingsargumenten zijn met name vertraging van de woningbouw, schaarste van productiemiddelen of technische/financiële onhaalbaarheid binnen het kader van 'zwaarwegende reden van maatschappelijk belang'.

Het Rijk komt binnenkort met een factsheet over de nieuwe regels. Als het nodig is, krijgt u hierover nog een toelichting vanuit de VNG.

Meldingsplicht gemeenten

Wanneer er door het B&W een uitzonderingsbesluit is genomen, moet dit binnen 10 werkdagen zijn aangemeld bij de ACM. Daar kunnen ook besluiten over alternatieve energievormen worden gemeld.

Akkoord nieuwbouw aardgasvrij

Diverse partijen hebben een akkoord gesloten om ook bestaande en reeds vergunde nieuwbouwplannen alsnog aardgasvrij te maken. Hiervoor zijn zogenaamde 'switchteams' beschikbaar en worden financiële arrangementen ingericht. De VNG stimuleert gemeenten om hierover het gesprek aan te gaan met bouwers en ontwikkelaars, we zijn beschikbaar voor vragen.

Meer informatie