Als gemeente zorgt u voor een uitkering aan mensen die -tijdelijk- niet voldoende inkomen hebben. Cliënten kunnen hierdoor in hun levensonderhoud voorzien en worden daarnaast ondersteunt in het versterken van de zelfredzaamheid. Het is hiervoor wel nodig dat zij zich houden aan de spelregels die zijn verbonden aan de uitkering. 
 
Spontane naleving van de wet- en regelgeving wordt optimaal bevorderd wanneer handhaving, van preventie tot repressie, onderdeel van de dienstverlening is. Met voorlichting geeft u de cliënt handvatten om de regels na te leven. Controle en sanctionering geven u de kans om waar nodig bij te sturen. Hier vindt u informatie die u helpt deze visie van Hoogwaardig Handhaven vorm te geven in uw organisatie. Denk aan handhaving in sociale (wijk)teams, waarschuwingen en boetes, gedragsbeïnvloeding en handhaven van arbeidsverplichtingen.

Nieuws

Algemene Maatregel van Bestuur Tozo gepubliceerd

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gepubliceerd. Vanaf dinsdag 21 april kunnen gemeenten ondernemers op grond van deze regeling ook formeel een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken.

MODELBRIEVEN EN -BESCHIKKINGEN TOZO

Afbeelding met de tekst Alleen samen krijgen we corona onder controle

Een set modelbrieven en -beschikkingen is beschikbaar die gemeenten kunnen gebruiken voor de Tozo. Er volgen nog modelbrieven en -beschikkingen gericht op de controle van de aanvraag achteraf en eventuele terugvordering.

Kennisbank Handhaving bij werk en inkomen

In de kennisbank vindt u nieuwsberichten, handreikingen, factsheets, best practices, trainingen, voorbeeldbrieven en meer binnen het thema Werk en inkomen. 

In de media

Vraag en antwoord

Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland

Het Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland biedt voor medewerkers van gemeenten en de de Sociale Verzekeringsbank toepasbare kennis en informatie over het onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland.

Het Kennisloket Onderzoek Vermogen Buitenland is een samenwerkingsverband tussen het UWV (IBF), de SVB, gemeenten (via VNG Naleving), Divosa, de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BVK) en het ministerie van SZW

Kennisdossier Verplichtingen Participatiewet

De Participatiewet legt bijstandsgerechtigden een aantal verplichtingen op. Hier vind u een overzicht van belangrijke documenten, praktijkvoorbeelden en wetgeving en jurisprudentie over Verplichtingen Participatiewet.

Hoe zit het met werk en inkomen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Contact met onze adviseurs

Heeft u behoefte aan advies op maat of wilt u antwoord op specifieke (ook juridische) vragen? Neem dan contact op met de adviseur van VNG Naleving uit uw regio.

Altijd op de hoogte

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van handhaving en naleving in het sociaal domein en lees wekelijks wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk.

Over VNG Naleving

Logo VNG Naleving

 

VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij toezicht, handhaving en naleving van de wetten in het sociaal domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet en de Wet kinderopvang.