VNG Magazine nummer 6, 31 maart 2023

De VNG vindt de subsidieregeling die het kabinet in het leven roept voor lokale politieke partijen ­‘uitermate teleurstellend’. Dat komt onder meer door de tijdelijke duur van de subsidieregeling, die voor drie jaar is geregeld.

Dat blijkt uit de reactie van de VNG op het voorstel voor een Wet op de Politieke Partijen (Wpp). Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken regelt in dat wetsvoorstel dat ook lokale politieke partijen subsidie krijgen. Dat begint met een basisbedrag van 250 euro per zetel, aangevuld met een variabel deel.

De VNG heeft zich lang ingezet voor de ondersteuning aan lokale partijen en pleitte eerder voor een basisbedrag per partij van 1.500 euro per jaar, aangevuld met 1.000 euro subsidie per zetel. Het is goed dat er nu meer aandacht is voor ­onder meer de financiële steun aan ­lokalen, zegt de VNG, maar de uitwerking is dus te summier. ‘Het kan niet zo zijn dat na drie jaar de lokale politieke partijen weer met lege handen staan,’ aldus de VNG.

De VNG staat niet alleen in de kritiek op het wetsvoorstel. Ook het Kennispunt Lokale politieke partijen maakt zich zorgen over de subsidie. Het kennispunt, dat lokale partijen ondersteunt, wijst erop dat de voorgestelde subsidieregeling niet bijdraagt aan het  gelijke speelveld tussen lokale partijen en landelijke partijen. Het is daarom beter om de verdeelsleutel aan te passen, aldus het kennispunt.  (RvdD)