VNG Magazine nummer 6, 31 maart 2023

De rechter heeft geoordeeld dat conceptamendementen van raadsleden onder de reikwijdte van de Wet open overheid (Woo) vallen wanneer een stuk belandt in een mailbox die valt onder (een ambtenaar of bestuurder van) het college. Wat betekent dit voor de praktijk?

Peter van Vugt, griffier Veenendaal
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Van Vugt,

Onder de Woo is het niet de bedoeling dat de ambtelijke ondersteuning van raadsleden openbaar wordt. De wet maakt zelfs een algemene uitzondering voor het verkeer tussen raadsleden en ambtenaren van de griffie. In de uitspraken gaat het echter om (specialistische) bijstand van ambtenaren die niet bij de griffie werken. Dat levert dan dus documenten op in mailboxen van ambtenaren die wél onder de Woo vallen. De rechter accepteert overigens zonder veel omhaal ook dat de conceptamendementen en moties van raadsleden eveneens onder de uitzonderingen vallen.
Zolang dat zo blijft, is het een juridisch technische discussie. Maar het is natuurlijk altijd beter als raden zorgen dat hun griffies voldoende juridische kennis in huis hebben om buiten het bereik van de Woo raadsleden te ondersteunen.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.