Het doel van de huidige onderhandelingen is dat er een breed maatschappelijk akkoord komt over maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag is gebracht. In de eerste fase worden de onderhandeling daarover gevoerd aan 5 sectortafels:

De tafels staan onder coördinatie van het Klimaatberaad. Diverse sectortafels hebben weer een aantal deeltafels en werkgroepen onder zich. De VNG is vertegenwoordigd in zowel het Klimaatberaad als aan alle sectortafels met lokale bestuurders.