VNG Magazine nummer 20, 16 december 2022

Auteur: Marten Muskee | Beeld: gemeente Rijswijk

Huri Sahin is de nieuwe burgemeester van Rijswijk. Daarvoor was ze directeur van Stichting Lokaal Rotterdam, centrum voor democratie.
 

Huri Sahin

Vanwaar deze overstap?
‘Het burgemeestersambt is het mooiste ambt binnen het openbaar bestuur. Je bent er op de momenten dat het goed gaat met inwoners en je bent er in moeilijke tijden. Omdat je boven de partijen staat, ben je er voor iedereen. Als voorzitter van de gemeenteraad en het college kan ik de gemeente ook verder helpen bij ingewikkelde opgaven. Door mensen, organisaties en bedrijven bij elkaar te brengen, positioneer je je gemeente ook sterk in de regio.’

Wat gaat u doen?
‘Het belangrijkst is om een toegankelijke en menselijke burgemeester te zijn. Alle Rijswijkers, ook degenen die zich niet kunnen uiten, mogen van mij een luisterend oor verwachten en oprechte betrokkenheid. Inwoners zien heel veel en hebben vaak al goede oplossingsrichtingen voor een bepaalde situatie. College, gemeenteraad en ambtenaren hebben elkaar heel hard nodig. Als burgemeester wil ik de samenwerking verder bevorderen door wat goed gaat te benadrukken en gevoelige onderwerpen met elkaar te bespreken.’
 
Wat laat u achter?
‘Ik was directeur van de Stichting Lokaal Rotterdam. Dat is een fijne organisatie die 25 jaar bestaat en door de gemeenteraad van Rotterdam is opgericht om de relatie van de gemeente met de inwoners te versterken. Eigenlijk zou iedere gemeente over een vergelijkbare club moeten beschikken. Ik neem die kennis mee en als burgemeester wil ik inwoners blijven vertellen hoe de lokale democratie werkt. Het is heel belangrijk dat samen te doen met raadsleden, wethouders en ambtenaren. Gezien de opkomst bij verkiezingen is het een grote uitdaging om de leefwerelden van de overheid en inwoners sterker te verbinden. Een gezagwaardige overheid moet dat kunnen.’