VNG Magazine nummer 20, 16 december 2022

De Gemeentewet verbiedt een hele serie overeenkomsten die raadsleden dus niet met de gemeente mogen aangaan. Eén daarvan is het onderhands huren of pachten van de gemeente. Ziet het verbod alleen op het aangaan van een dergelijke overeenkomst of ook op het bestaan ervan?

Barbara Spaninks, juridisch adviseur gemeente Stein
 

Geachte mevrouw Spaninks,

Ik heb er diep voor moeten graven, maar uiteindelijk vond ik in de oorspronkelijke toelichting bij de integrale herziening van de Gemeentewet uit 1992 een opmerking van de regering dat het verbod uit artikel 15 van de Gemeentewet in principe alleen ziet op het aangaan van overeenkomsten en niet op het eventuele voortduren ervan. Dat is ook de meest logische interpretatie, denk ik. Het verbod ziet immers specifiek op het onderhands aangaan van huurcontracten en niet op het aangaan van huurcontracten in het algemeen. Dan ligt het voor de hand om raadsleden alleen uit te sluiten van het aangaan van onderhandse contracten en niet alle raadsleden die iets van de gemeente huren of pachten per definitie van hun zetel te stoten.  

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard?
Mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.