VNG Magazine nummer 6, 2 april 2021

Tekst: VNG

VNG Jaarcongres op 16 juni 2021
Het online VNG Jaarcongres vindt plaats op woensdagochtend 16 juni, van 09.30 tot 13.00 uur.

Vanuit het VNG-kantoor De Willemshof in Den Haag presenteert Marcia Luyten een actuele talkshow, met VNG-directeur Leonard Geluk als tafelheer. Aan tafel ontvangen ze een aantal (gemeentelijke) hoofdrolspelers met wie we terugblikken op de afgelopen maanden, maar vooral ook vooruitkijken.

Ook journalist en econoom Mathijs Bouman en schrijver en columnist Özcan Akyol zijn te gast. We spreken met hen en gemeentebestuurders onder meer over openbare orde, herstel van de economie, en de zorg voor kwetsbaren tijdens en na de coronapandemie.

Aansluitend op de talkshow vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.

Programma VNG Jaarcongres 2021, 16 juni 2021, 9.30-13.00 uur
- Talkshow: ‘Gemeenten in de actualiteit’
- Jaarrede Jan van Zanen
- Toespraak minister van BZK
- Algemene Ledenvergadering

Reserveert u de datum alvast in uw agenda?
De uitnodiging volgt binnenkort. De vergaderstukken voor de ALV ontvangt u op woensdag 19 mei.

Kernbeleid Veiligheid 2021
Het veiligheidsdomein is enorm in beweging, het vraagt veel van de gemeentelijke organisatie om het overzicht te behouden en om met het veiligheidsbeleid op een goede manier daarop in te spelen. Het Kernbeleid Veiligheid van de VNG helpt daarbij.

Ter ondersteuning van het opstellen van een integraal veiligheidsplan voor de komende vier jaar bieden we u een geactualiseerde versie van de methode Kernbeleid Veiligheid.

Opzet van het Kernbeleid
Het Kernbeleid Veiligheid definieert het integrale veiligheidsterrein, brengt partijen bij elkaar en heeft een uitgewerkt stappenplan voor de voorbereiding, vaststelling en operationalisering van een solide meerjarig veiligheidsbeleid. Voor elke stap zijn modeldocumenten en formats/tools beschikbaar. Verder zijn de belangrijkste veiligheidsthema’s uitgewerkt. Bij elk veiligheidsthema worden onder meer de rol van de gemeente, partners in de aanpak en mogelijke maatregelen benoemd. Daarnaast zijn per thema verwijzingen opgenomen naar websites, modellen en goede voorbeelden.

Dashboard
Het dashboard Openbare orde en veiligheid op waarstaatjegemeente.nl is aangepast om meer in lijn te komen met de handreiking Kernbeleid veiligheid. Er is aangesloten in terminologie, indeling (de kopjes) en inhoud (aantal nieuwe indicatoren), voor zover de voor gemeenten voor hun IVP relevante data openbaar zijn en voor alle gemeenten beschikbaar.

Meer informatie

Podcast over internationale activiteiten
Hoe is de VNG actief in United Cities and Local Governments (UCLG), het Comité van de Regio’s en de Raad van Europa? Jan van Zanen, René de Heer en Brigitte van den Berg vertellen waarom internationale samenwerking tussen lokale overheden belangrijk is en hoe zij de belangen van Nederlandse gemeenten behartigen.

VNG-voorzitter Jan van Zanen is co-president van de UCLG. René de Heer, wethouder in Zwolle, is lid van het Comité van de Regio’s. En Brigitte van den Berg, wethouder van Beverwijk, is lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. In een podcast lichten zij hun activiteiten voor de VNG op internationaal gebied toe.

Luister de podcast