VNG Magazine nummer 11, 23 juni 2023

Als het rijk geen fatsoenlijke zekerheid in het gemeentefonds biedt, is de VNG dan bevoegd om reeds gesloten bestuursakkoorden op te zeggen?


Philip van Veller, wethouder Leidschendam-Voorburg
 

Geerten Boogaard

Geachte bestuurder,

Juridisch zijn convenanten tussen het rijk en de VNG fascinerende fenomenen omdat er allemaal technische complicaties aan vastzitten. Meestal zien ze er veel verplichtender uit dan ze contractueel zijn. Maar dat is geen probleem. Ze dienen andere doelen.

Mijn voorganger, Willem Konijnenbelt, somde in zijn oratie uit 1992 elf redenen op waarom convenanten worden gesloten. De belangrijkste zijn: ze bieden wederzijds helderheid en voorspelbaarheid én ze drukken goede betrekkingen en betrouwbaarheid uit. Zo beschouwd is het weer expliciet opzeggen van akkoorden een logische uitdrukking van onbetrouwbaarheid en slechte verhoudingen.
Bestuursakkoorden kunnen dus worden opgezegd als er geen geld beschikbaar wordt gesteld. Of, zoals de Financiële-verhoudingswet ooit zal luiden: geen knaken, geen taken.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Stuur een mail naar: thorbecke­hoogleraar@vngmagazine.nl.