VNG Magazine nummer 9, 3 juni 2022

Tekst: VNG

Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies verlengd

Nog slechts een gering aantal colleges is gevormd en verwacht wordt dat de collegevorming in veel gemeenten dit keer langer op zich laat wachten. Het VNG-bestuur heeft daarom besloten meer tijd te nemen voor de kandidaatstellingsprocedure voor de vacatures in het bestuur en de commissies van de VNG.

 

Nieuwe deadline
De eerder gestelde deadline van 2 juni voor het aanmelden van kandidaten wordt nu vrijdag 1 juli. We nodigen alle raadsleden, wethouders, burgemeesters, secretarissen en griffiers nogmaals van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer van de 226 vacatures.

Gevolgen voor de procedure
Het besluit van het bestuur heeft gevolgen voor het aantreden van de nieuwe leden van bestuur en commissies en leidt tot een aanpassing van het tijdpad voor de procedure rond de kandidaatstelling en invulling van de vacatures. Meer leest u in ledenbrief 22/030 van 19 mei. In ledenbrief 22/024 van 25 april gaan we nader in op de vacatures en de profielschetsen. We beantwoorden in die brief ook veelgestelde vragen.

Pieter Jeroense nieuwe directeur van VNG International
VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, heeft een nieuwe directeur. Per 9 mei is Pieter Jeroense de opvolger van Peter Knip. Jeroense combineert deze functie met zijn positie als plaatsvervangend algemeen directeur van de VNG.
Binnen de algemene directie van de VNG blijft Jeroense verantwoordelijk voor de interne organisatie en wordt hij nu ook verantwoordelijk voor de thema’s EU en Internationaal. Voordat hij bij de VNG begon, heeft Jeroense bij verschillende gemeenten gewerkt (Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Leiden) en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Peter Knip zette VNG International op de kaart
Peter Knip heeft maar liefst 33 jaar met veel passie en deskundigheid het internationale werk van de VNG op de kaart gezet. De laatste 21 jaar heeft hij als directeur van VNG International dit onderdeel van de VNG op- en uitgebouwd tot een professionele organisatie met internationale erkenning en waardering voor de wereldwijde inzet voor de versterking van democratisch lokaal bestuur. Om het pensioen van Peter Knip, per 1 juli, te markeren, vond op 18 mei een afscheidssymposium plaats onder de titel ‘Building Better Futures. 33 jaar bouwen aan vrede en democratie’. De opname van het afscheidssymposium kunt u terugkijken op bit.ly/afscheidssymposium.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging