VNG Magazine nummer 9, 3 juni 2022

Auteur: Rutger van den Dikkenberg

Robert ’t Hoen wordt de nieuwe gemeentesecretaris van Scherpenzeel. Anderhalf jaar geleden stapte de toenmalig secretaris van Hardinxveld-Giessendam over naar de private sector. Scherpenzeel trok echter.
 

Robert 't Hoen

Vanwaar deze overstap? 
‘Er was lange tijd bestuurlijke onrust in Scherpenzeel: gaat de gemeente wel of niet fuseren met Barneveld? Daardoor ontbrak een bestuurlijke stip op de horizon. Inmiddels is besloten dat de fusie er de komende tien jaar niet komt. Daardoor kan Scherpenzeel weer bouwen aan de eigen organisatie en aan de gemeentelijke samenwerking. Er zijn heel veel mensen vertrokken. Als de toekomst van een organisatie in Frage is, zie je dat medewerkers andere kansen pakken – zeker als iedereen, zoals nu, om personeel zit te springen. De gemeenteraad heeft daarnaast besloten te investeren in de ambtelijke organisatie. Er komen 14 fte’s bij, er wordt al hard geworven.’

Wat gaat u doen? 
‘Omdat de zelfstandigheid van Scherpenzeel voor tien jaar is gegarandeerd, heeft de gemeente weer een secretaris gezocht. Ik kan nu weer de andere managementleden aanbrengen. En ik wil de organisatie leren kennen, een boost geven aan de regionale samenwerking en investeren in de relaties met andere gemeenten en organisaties, zeker ook met Barneveld. Ik wil de geschiedenis erkennen, maar alleen om te bouwen voor de toekomst.’

Wat heeft u geleerd? 
‘Ik heb anderhalf jaar als consultant gewerkt. Dat was kort, en ik had het naar mijn zin, maar Scherpenzeel kwam langs. Ik heb dertien jaar gewerkt in Hardinxveld-Giessendam en had behoefte om in meerdere keukens te kijken. Toen die kans langskwam, heb ik die gegrepen. Maar als consultant sta je op afstand. Adviseren is toch heel anders dan zelf onderdeel van de organisatie zijn. Ik deed een klus voor het Recreatieschap Voorne-Putten, een gemeenschappelijke regeling. Daar kwam ik tussen de bestuurders te zitten. Dat begon ik wel te missen.’