VNG Magazine nummer 6, 15 april 2022

Tekst: VNG

Aankondiging: openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies

Vanaf 25 april kunnen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden zich tot uiterlijk 2 juni aanstaande kandidaat stellen voor de in totaal 236 vacatures in bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges van de VNG. 
In de, nog te versturen, ledenbrief informeren wij u op dat moment over het tijdpad, de uitgangspunten en de wijze van aanmelding. 
Wij zijn alle kandidaten bij voorbaat dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van de bestuurlijke organisatie van de VNG.


Inschrijving VNG Jaarcongres 2022 geopend

Elkaar ‘gewoon’ weer op locatie ontmoeten. Na twee jaar is het op 28 en 29 juni eindelijk zover op het VNG Jaarcongres in Westfriesland. We nodigen alle gemeentebestuurders van harte uit om zich in te schrijven. Op woensdag 29 juni vindt ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Deze kunt u ook, zoals gebruikelijk, online volgen via onze website. 

Thema

Twee dagen lang staat het congres in het teken van het thema Gemeenten in de wereld: samen maken we het verschil. Van klimaatadaptie tot energietransitie, van de groeiende ongelijkheid tot digitalisering: alle relevante vraagstukken komen langs.

Gemeenten staan midden in de wereld

Oplossingen voor deze vraagstukken beginnen samen. Door samen te werken maakt u als lokaal bestuurders daadwerkelijk verschil. Vanwege de recente gemeenteraadsverkiezingen is het VNG Jaarcongres 2022 een uitgelezen kans voor nieuwe en ervaren bestuurders om elkaar te ontmoeten. Deze nieuwe bestuursperiode zit vol uitdagingen waarin we met z’n allen verschil kunnen en moeten maken. 

Regio Westfriesland

Op de plek waarin zeven gemeenten nauw met elkaar optrekken en laten zien wat samenwerken betekent, opent het congres zijn deuren: Westfriesland. Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec zijn op zichzelf uniek, maar vormen samen de kracht van één regio voor wereldwijde oplossingen. 

Meer informatie over het jaarcongres vindt u op vngjaarcongres.nl


Handreiking Global Goals

Een inclusieve, toegankelijke, duurzame wereld voor iedereen, daar willen we naartoe. Global Goals en inclusie staan niet los van elkaar, het zijn ambities die elkaar versterken. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol door iedereen de kans te geven om mee te doen en daarnaast te verduurzamen. 
De handreiking Global Goals verbinden met lokaal inclusiebeleid helpt gemeenten om aan de hand van de 17 Global Goals een duurzaam lokaal inclusie beleid vorm te geven.
Met behulp van de praktijkervaring van verschillende gemeenten is in deze handreiking een praktische routekaart tot stand gekomen waarmee andere gemeenten concreet aan de slag kunnen.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging