VNG Magazine nummer 6, 15 april 2022

Auteur: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Erald van der Aa

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom stond toe dat bij de beëdiging van nieuwe raadsleden niet alleen God, maar ook Allah werd aangeroepen. Het leidde tot kritiek van de PVV in Noord-Brabant. De Bergse raad steunt de burgemeester echter, zegt raadslid Letty Demmers (D66).
 

Letty Demmers

Vanwaar deze steunbetuiging?
‘We hebben een brief gestuurd naar commissaris van de Koning Ina Adema van Noord-Brabant. Eén raadslid heeft bij ons in Bergen op Zoom Allah aangeroepen, in plaats van God. Hij had dat verzoek van tevoren bij de burgemeester neergelegd. Ik ben zelf ook burgemeester geweest. Burgemeester Petter vroeg mij bij het binnenkomen van de raadzaal of ik ook weleens zo’n verzoek heb gehad, en hoe ik daarmee ben omgegaan. Ik weet uit mijn carrière dat het op veel plekken al wel kan. Bij ambtenaren kan het, bij de politie ook, en ik heb het zelf als burgemeester ook weleens toegestaan bij een duo-raadslid. De burgemeester stond het nu toe, net als zijn collega van Tilburg. We lazen daarna in de krant dat de PVV hier in provinciale staten vragen over had gesteld en onze burgemeester erop aansprak. Ik heb daarop contact gezocht met GBWP, de grootste partij in de raad, om een steunbetuiging voor de burgemeester naar de commissaris te sturen. Want wij vinden het als raad belangrijk dat het kan.’

De Gemeentewet is duidelijk: daar staat dat bij de eed alleen God mag worden aangeroepen. Hoort een burgemeester zich niet aan de wet te houden?
‘Wat ons betreft wordt een wijziging van de Gemeentewet voorgesteld. We willen een grotere diversiteit van de gemeenteraad, en als mensen vanuit hun geloofsovertuiging een andere eed willen afleggen, dan moet dat kunnen. Het is ontzettend belangrijk dat mensen met een niet-westerse achtergrond ook zitting nemen in de gemeenteraad. En dit is een prettige manier om iedereen welkom te heten. Dan doe je ook artikel 1 van de Grondwet recht, waarin de gelijke behandeling is geregeld. Op deze manier handelen we in de geest van de wet. Christenen en moslims geloven in dezelfde god, maar ik zou het vanuit mijn hervormde achtergrond ook gek vinden als ik alleen Allah zou mogen aanroepen.’

Zou je dan ook niet andere religieuze uitingen moeten toestaan?
‘We moeten heel goed kijken wat er in de geest van de wet al kan. Het zou helemaal niet slecht zijn om die discussie te voeren, maar dat moet wel op landelijk niveau gebeuren. Of je kiest voor een strikte scheiding van kerk en staat en laat alleen de belofte toe, of je staat toe dat er meer geloofsrichtingen een eigen eed kunnen afleggen. Dat is een fundamentele discussie. Ik neig zelf naar het tweede, ik zou het toejuichen dat raadsleden wordt toegestaan een eed af te leggen die bij hun geloof past. Dan doe je ook meer recht aan artikel 1 van de Grondwet.’