VNG Magazine nummer 6, 15 april 2022

Is het mogelijk om bij het afleggen van de eed bij de installatie als raadslid te zweren op Allah in plaats van God?

Naam bij redactie bekend
 

Geerten Boogaard

Geachte heer/mevrouw,

Nee, dat mag niet. Het afleggen van de eed in de Gemeentewet moet volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State precies in de formulering die daarvoor staat. Ooit speelde een zaak waarin iemand niet meer in de almacht van God geloofde en daarom de toevoeging ‘almachtig’ wilde weglaten. Hij wilde dus ‘Zo waarlijk helpe mij God’ zeggen. Dat werd hem geweigerd en de Afdeling was het daarmee eens. Wie de eed niet wil afleggen, beschikt over de verklaring en de belofte waar je vervolgens best iets persoonlijks aan mag toevoegen. Wie voor de eed kiest, moet die afleggen in de voorgeschreven vorm.

Het argument dat Allah slechts een vertaling van God is, gaat dus ook niet op. Bovendien: als ieder binnen de gelijkblijvende betekenis verder vrij zijn eigen taal kon kiezen, dan was het niet nodig geweest dat de Gemeentewet het afleggen van de eed in het Fries expliciet mogelijk maakt en letterlijk uitschrijft.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.