VNG Magazine nummer 6, 15 april 2022

Auteur: Leonard Geluk

Leonard Geluk Commentaar VNG Magazine

Je moet wel ver de schaamte voorbij zijn om een reclamespot te maken als die van bureau Eerlijke WOZ. Smurfblauwe figuren spelen dat hun groot leed is toegebracht in de vorm van de WOZ-beschikking; ze betalen zich blauw (wink wink). ‘Je schrikt er zo van,’ weeklaagt een van de smurfen terwijl hij in tranen uitbarst, dramatische muziek op de achtergrond.
Het is ook bedenkelijk om het woord ‘eerlijk’ te kapen voor een bedrijfspraktijk die de samenleving  onnodig op hoge kosten jaagt. No cure no pay-bureaus hebben een verdienmodel gemaakt van de rechtsbescherming. Het is een groot goed van de rechtsstaat dat alle inwoners, ook die met weinig geld, in bezwaar kunnen gaan tegen de WOZ-beschikking. Maar veelal zijn deze bedrijven erop uit zo veel mogelijk bezwaren in te dienen en daar grof en gemakkelijk aan te verdienen.
Hoe werkt het? De WOZ-cowboys maken geautomatiseerd bezwaar. Dit is voor de betreffende inwoners gratis, maar gemeenten krijgen een gepeperde rekening. Een WOZ-bezwaar wordt al bij een geringe aanpassing van de taxatie gegrond verklaard. De gemeente moet dan alle proceskosten vergoeden. Dit gaat volgens een staffel waarbij elke processtap een extra vergoeding oplevert. De bedrijven doorlopen alle stappen, ook als het niet nodig is, om de maximale vergoeding eruit te halen. Ze vragen bijvoorbeeld toch een hoorzitting aan als een casus volslagen duidelijk is.

Deze bedrijven willen grof en gemakkelijk verdienen

Onlangs sprak ik op de VNG Belastingconferentie veel medewerkers van gemeenten die de impact daarvan dagelijks ondervinden. Die is heel erg groot. Op de personele inzet in het gemeentehuis en op de gemeentefinanciën, beide toch al zeer krap. Vorig jaar betaalden gemeenten  17 miljoen euro aan WOZ-bureaus, de eigen afhandelingskosten komen daar nog bovenop. Een WOZ-bezwaar kost gemiddeld 1500 euro. Slechts een klein percentage leidt tot een aanpassing van groter dan 10 procent, wat een inwoner dan een paar tientjes per jaar scheelt aan ozb. Ik sprak erover in een reportage van Radar. Daarin zat ook een inwoner; hij was geschokt toen hij hoorde van de kosten voor de gemeenschap. 
Zo gaat het niet langer. De rechtsbescherming staat buiten kijf, maar we moeten het beter organiseren. In de eerste plaats door het voor inwoners makkelijk te maken zelf bezwaar te maken. Sommige gemeenten doen dit goed, bij andere kan het beter. In de tweede plaats met aanpassing van de vergoedingsregeling. De financiële vergoedingen in de bestaande regeling geven ruim baan aan de WOZ-cowboys. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de wetgever. Met het oog op de geest van de wet doet de VNG daarom een voorstel voor wijziging van de regeling. Ik hoop van harte dat dit gehoor vindt; een betere besteding van het gemeenschapsgeld is in het belang van iedereen.

Leonard Geluk is algemeen directeur van de VNG, leonard.geluk@vng.nl, @GelukLeonard