Zorg en veiligheid logo

Een reeks interviews met mensen die werken op het grensvlak van zorg en veiligheid.

Samen 24/7 verantwoordelijk voor alle casussen in de regio - interview met Machteld Beukema

Verschil maken: van productie draaien naar betekenis geven - interview met Wianne Brandt en Ilse Hofland

Succesvolle verbinding sociaal domein, zorg en veiligheid - interview met Titia Woudwijk, Sjoukje van der Horst, en Harold Brouwer

Geen doelgroepen, maar mensen centraal - interview met Carmen Polman

De brug bouwen terwijl je er overheen loopt - interview met Lieke Sievers en Songül Mutluer 

Wat minder structuur en wat meer praktijk - interview met Miranda Martens

Als de kapstok stevig staat, dan kun je er alles aanhangen - interview met Maureen de Boer

Als het niet zinnig is, dan stoppen we ermee - interview met Anton Wildboer

Eenheidsworst staat haaks op een goede lokale aansluiting - interview met Maria Kooijman

Het is hollen of stilstaan - interview met Nathelie Schmidt 

Het ‘ontschotten’ gebeurt hier dagelijks: de kracht van dichterbij - interview met Erik Duijf

De samenwerking mag wat swingender - interview met Godfried van Gestel 

ZVH De Markiezaten werkt nét even anders - interview met Leon Langenberg 

Continu samen leren noodzakelijk bij een persoonsgerichte aanpak - interview met Myriam Kooij