inkopen en aanbesteden

Aanbesteden is een kwetsbare activiteit. Het vertrouwen van burgers in het handelen van de overheid is merendeels afhankelijk van integer verlopen besluitvormingsprocessen.

Bij aanbesteden gaat het niet alleen om kostenbeheersing en een goede prijs-kwaliteit verhouding maar ook om een doelmatige en transparante besteding van publieke middelen, gelijke kansen voor bedrijven om een opdracht te verwerven, en het bevorderen van lokale belangen zoals de werkgelegenheid. Het bewaken van de integriteit tijdens aanbestedingsprocedures is dus zeer belangrijk.

Achteraf en openbaar verantwoording afleggen

In de verschillende fases van de aanbestedingsprocedure is integer handelen een basisvereiste voor betrokkenen. Een hulpmiddel om de integriteit te bewaken is het achteraf en openbaar verantwoording afleggen over de wijze waarop de aanbestedingsprocedure is verlopen.

Model inkoop- en aanbestedingsbeleid

In het VNG-model inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan hoe het onafhankelijk handelen geborgd kan worden. In het model wordt ook gerefereerd aan de gedragsverklaring Aanbesteden.