vertrouwelijke informatie

Politieke ambtsdragers krijgen veel informatie onder ogen. Een zorgvuldige omgang is vereist.

Het vertrouwen in de gemeente en de ambtsdragers kan ernstig worden aangetast als (vertrouwelijke) informatie wordt gebruikt om er zichzelf of anderen mee te bevoordelen.

Belangrijk is ook om (digitale) stukken goed op te bergen en de interne beveiliginstructies op te volgen die gelden voor gebruik van smartphones, tablets en PC’s etc.

Geheimhouding

In de Gemeentewet staan de regels over het besloten vergaderen en het opleggen van geheimhouding. De raad, het college, de burgemeester en een commissie kunnen op grond van een belang, genoemd in artikel 5.1, eerste en tweede lid, van de Wet open overheid, geheimhouding op stukken leggen.

De geheimhoudingsplicht geldt voor alle personen die bij de behandeling in de vergadering aanwezig waren evenals alle personen die van het behandelde of van de stukken kennis dragen. Er is een mogelijkheid om op te treden tegen een raadslid dat de geheimhoudingsplicht heeft geschonden. De raad kan dat lid voor 3 maanden uitsluiten van informatie waar geheimhouding voor geldt.

Social media

Veel bestuurders en raadsleden zijn actief op sociale media. Gebruikmaking van dergelijk media draagt bij aan de zichtbaarheid van de gemeente en stelt politici in staat direct in contact te treden met burgers over  het gevoerde en/of te voeren gemeentebeleid. Maar men dient ook alert te zijn op risico’s.

Praktijkvoorbeelden social media

Sommigen gemeenten hebben afspraken gemaakt over de omgang met social media.