vertrouwelijke informatie

Politieke ambtsdragers krijgen veel informatie onder ogen. Een zorgvuldige omgang is vereist.

Het vertrouwen in de gemeente en de ambtsdragers kan ernstig worden aangetast als (vertrouwelijke) informatie wordt gebruikt om er zichzelf of anderen mee te bevoordelen.

Belangrijk is ook om (digitale) stukken goed op te bergen en de interne beveiliginstructies op te volgen die gelden voor gebruik van smartphones, tablets en PC’s etc.

Vertrouwelijk of geheim

In de gemeentewet staan de regels over het besloten vergaderen en het opleggen van geheimhouding. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob), kan geheimhouding worden voorgesteld door de gemeenteraad, het college en/of de burgemeester. De geheimhouding moet worden bekrachtigd door de raad en is ook pas opgeheven als de raadsvergadering daartoe besluit. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar. 

Social media

Veel bestuurders en raadsleden zijn actief op sociale media. Gebruikmaking van dergelijk media draagt bij aan de zichtbaarheid van de gemeente en stelt politici in staat direct in contact te treden met burgers over  het gevoerde en/of te voeren gemeentebeleid. Maar men dient ook alert te zijn op risico’s.

Praktijkvoorbeelden social media

Sommigen gemeenten hebben afspraken gemaakt over de omgang met social media.