De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet. Gezien de omvang van alle werkzaamheden is de verwachting dat de bevoegde gezagen de komende tijd een groter beroep doen op leveranciers voor de ondersteuning van gemeenten. En ook gemeenten zelf zullen vaker ondersteuning van leveranciers vragen. Denk aan (organisatie) adviesbureaus,  projectmanagement leveranciers op het gebied van ICT en plan- en ingenieursbureaus.

Instrumentarium VNG

Dienstverleners en adviesbureaus kunnen gebruik maken van producten en diensten die de VNG heeft ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet. Voorbeelden van handige tools zijn:

  • Producten- en dienstencatalogus - biedt een overzicht van middelen die gemeenten kunnen gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet.
  • Minimale acties Omgevingswet – geeft weer wat gemeenten minimaal gedaan moeten hebben voor de inwerkingtreding om voorbereid te zijn op de Omgevingswet
  • Roadmap Omgevingswet - een wegwijzer voor de resultaten die gemeenten per inwerkingtreding gerealiseerd moeten hebben, gebaseerd op de minimum eisen.

Meer informatie en tools vindt u in de specifieke onderwerpen op uw vakgebied:

- 'Digitaal stelsel Omgevingswet': informatie een tools op het gebied van ICT (processen) en aansluiten op het DSO.
- 'Visie, plan, vergunning en programma': informatie en tools op het gebied van ruimtelijke ordening zoals het omgevingsplan en vergunningen.
- 'Veranderopgave Omgevingswet': informatie op het gebied van strategie en werkwijze binnen gemeentelijke organisaties.

Marktverkenning

VNG wil graag dat gemeenten de benodigde dienstverlening voor ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet goed kunnen vinden. Daarom brengen we het aanbod van beschikbare dienstverlening hiervoor in beeld door middel van de marktverkenning Omgevingswet dienstverlening. Deze Marktverkenning loopt tot en met 1 mei 2020. Op de pagina Marktverkenning dienstverleners vindt u meer informatie.

Masterclasses

VNG organiseert voor dienstverleners masterclasses waarin kennis kan worden opgedaan over het VNG instrumentarium dat ingezet kan worden bij de ondersteuning van gemeenten. Meer informatie over deze masterclasses vindt u hier.

Op de hoogte blijven?

Wilt u als dienstverlener of adviesbureau op de hoogte gehouden worden van het instrumentarium en de diensten die wij voor u beschikbaar hebben? Dan kunt u zich aanmelden voor de mailinglijst met dit antwoordformulier.