VNG Magazine nummer 3, 19 februari 2021

Alle straten die in Heemskerk worden vernieuwd, worden vervangen door een waterbergende weg. Heemskerk heeft de techniek daarachter verfijnd. Wethouder Gaatze de Vries (VVD) is er verantwoordelijk voor. Met wie praat hij hierover?
 

Gaatze de Vries

Marjan Leijen, hoogheemraad Hollands Noorderkwartier
‘Marjan is een groot voorstander van samenwerking in de waterketen. Van daaruit wordt slim bijgedragen aan gezamenlijke opgaven zoals wateroverlast en waterkwaliteit.’

Haydar Erol, wethouder duurzaamheid gemeente Beverwijk
‘Haydar en ik werken nauw samen op het gebied van klimaatadaptatie. Met Beverwijk geven we invulling aan het vasthouden van water in tijden van droogte en goede afvoer bij te veel water.’

Ted Veldkamp, onderzoeker/docent Water Hogeschool van Amsterdam
‘Ted doet namens de hogeschool onderzoek naar het functioneren van waterbergende wegen als maatregel tegen wateroverlast en droogte. Heemskerk draait in het onderzoek mee als living lab.’

Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en energie
‘Cees heeft goede contacten over het neerzetten van innovatieve projecten die zorgen voor een beter waterbeheer. De waterbergende weg is hier een goed voorbeeld van.’

Christiaan Leerlooijer, beleidsadviseur water en klimaatadaptatie Heemskerk
‘Christiaan coördineert en verbindt partijen in de regio. Hij deelt graag zijn kennis en ervaring over water en klimaatadaptieve maatregelen. Zo kunnen we
gezamenlijk tot een betere oplossing komen.’

Klazien Hartog, hoogheemraad bij Hollands Noorderkwartier
‘Klazien is de aanjager voor het thema klimaatadaptatie. Samen met gemeenten en andere partijen werkt ze aan een van de grootste uitdagingen van deze tijd.’

Jacco de Wit, medewerker beleidsrealisatie riolering, water en klimaat Heemskerk
‘Jacco is de bedenker en drijvende kracht achter het duurzame en reinigbare leidingsysteem in de waterbergende weg.’