VNG Magazine nummer 3, 19 februari 2021

Ik ben er voorstander van om ons Reglement van Orde voor de raad te publiceren als algemeen verbindend voorschrift. Maar is het eigenlijk wel een verordening?

Robin Reichrath, griffier Gulpen-Wittem
 

Geerten Boogaard

Geachte heer Reichrath,

Publicatie van een Reglement van Orde is zonder meer een goed idee. Voor raadsleden zijn de regels uit het Reglement juridisch bindend. Dat betekent dat er niet kan van worden afgeweken, tenzij het Reglement dat zelf mogelijk maakt.

Van dergelijke bindende regels moet een inwoner kennis kunnen nemen als die zich verdiept in de werkwijze van de gemeenteraad. Dan lijkt mij het wel logisch en handig om daarvoor technisch de vorm van een verordening te kiezen. Daar zou ik ook als burger het eerste gaan zoeken.

Voor de fijnproevers: een Reglement van Orde bevat doorgaans overwegend intern werkende voorschriften, zodat geen sprake is van échte algemeen verbindende voorschriften zoals in de APV staan.

Geerten Boogaard, Thorbeckehoogleraar

Ook een vraag voor Geerten Boogaard? Mail naar: thorbeckehoogleraar@vngmagazine.nl.