VNG Magazine nummer 3, 19 februari 2021

Auteur: Leonard Geluk

Leonard Geluk Commentaar VNG Magazine

Over een paar weken is het zover: dan mogen we weer stemmen. Door de coronacrisis en de maatschappelijke ontwikkelingen zijn de verkiezingen van 17 maart 2021 uniek.  
Ook voor ons, gemeenten, is de uitkomst van de verkiezingen enorm spannend. Ter voorbereiding op de formatie van het nieuwe kabinet hebben wij de afgelopen maanden als VNG, in nauw overleg met de leden, een duidelijke agenda opgesteld. Deze agenda bevat vier sporen die door alle gemeenten onderschreven worden. In de eerste plaats moet er een oplossing komen voor onze financiële problemen. Ook willen wij de positie van decentrale overheden sterker maken met een wet op het decentraal bestuur, waar we een voorstel voor hebben gemaakt. Als de financiële problemen van gemeenten zijn opgelost en we, dankzij de Wet op het decentraal bestuur, uit die beroerde financiële positie wegblijven, komen wij toe aan de volgende twee sporen: een sterk inhoudelijk aanbod aan het nieuwe kabinet, opgesteld samen met het IPO en de Unie van Waterschappen, en een voorstel om veel meer aandacht te besteden aan uitvoerbaarheid van beleid.

Ook het Nederland na corona is een land van gemeenten

Deze vier sporen zijn neergelegd in een resolutie die tijdens de afgelopen ALV unaniem door de gemeenten is aangenomen. Maar dit is niet het enige instrument waarmee we onze belangen voor het voetlicht brengen in Den Haag. De afgelopen maanden heb ik gesproken met de lijsttrekkers van verschillende politieke partijen. Ik heb ze aan de tand gevoeld over hun visie op gemeenten en het lokaal bestuur.
In die gesprekken werd duidelijk dat gemeenten financieel in staat moeten worden gesteld om hun werk te doen. Alle lijsttrekkers die we gesproken hebben benoemen dat, en zien dat het anders vastloopt. Zonder voldoende structurele middelen kunnen gemeenten hun opgaven niet meer vervullen. De gesprekken hebben we opgetekend in de verkiezingsspecial die u bij deze editie van VNG Magazine ontvangen heeft. U leest hierin niet alleen de interviews met lijsttrekkers, maar ook een analyse van verschillende verkiezingsprogramma’s.
Deze inspanningen moeten tot concrete resultaten leiden. Ik kijk er erg naar uit om als gemeenten financieel in balans te komen, om de komende jaren niet steeds weer het gesprek over geld te moeten voeren. Ik kijk ernaar uit om met een schone lei te beginnen.  
Na corona staan ons grote opgaven te wachten. Gemeenten willen en kunnen de sleutelrol vervullen in de wederopbouw van Nederland. Woningbouw, leefbaarheid, energietransitie, versterking economie, veerkracht in de samenleving: ook het Nederland na corona is een land van gemeenten.

Leonard Geluk is Algemeen directeur van de VNG, leonard.geluk@vng.nl, @GelukLeonard