VNG Magazine nummer 17, 10 november2023

Tekst: Saskia Klaassen | Beeld: West Betuwe

De gemeente West Betuwe wil microwoningen gaan toestaan als reactie op het woningtekort. Het gaat om kleine, volwaardige woningen van 22 tot 30 vierkante meter, vertelt wethouder Wonen Jacoline Hartman (Dorpsbelangen). Inwoners kunnen deze microwoningen in de achtertuin plaatsen en verhuren aan starters.
 

Jacoline Hartman

Waarom wil West Betuwe dit?
‘Er is sprake van een enorme woningnood en die heb je niet van de ene op de andere dag opgelost. We hebben de afgelopen jaren niet alleen te weinig gebouwd, maar ook voor de verkeerde groepen. Voor 2030 wil West Betuwe 1980 woningen erbij, maar dat is geen oplossing voor de starters die nu een woning nodig hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de zonen en dochters in de dorpen en stadjes in onze gemeente die graag zouden blijven maar voor wie geen woning is. Dat segment willen we op korte termijn helpen met een woning die aan alle vereisten van het bouwbesluit voldoet. Het mag helder zijn dat dit geen oplossing is voor de woningnood, ik zie het eerder als een tussenoplossing voordat starters kunnen doorstromen naar een reguliere woning.’

Wat is hier precies uniek aan, voor bijvoorbeeld mantelzorg kan dit immers al?  
‘Bij een mantelzorgwoning is altijd sprake van een zorgcomponent. Zodra de zorgvraag stopt, moet de woning worden verwijderd. Dat is niet het geval bij een microwoning. We geven een vergunning af voor maximaal vijftien jaar. Als de starter doorstroomt naar een reguliere woning kan de microwoning weer worden verhuurd aan een nieuwe starter. West Betuwe is de eerste gemeente die dit mogelijk maakt. De woning kan worden geplaatst door een particuliere aanbieder, maar inwoners kunnen het proces ook helemaal zelf doen. Een eigen kind kan de huurder zijn, maar dat hoeft niet. In Gouda staat een pilotwoning en daar kenden de verhuurder en de huurder elkaar niet. Bij de keuze van de huurder heeft de verhuurder een belangrijke stem. Maar er moet ook overeenstemming zijn met de buren, zij moeten het ook eens zijn met de komst van de microwoning.’

Is er animo voor?
‘Een aantal inwoners heeft inderdaad al belangstelling getoond. Mensen met grotere tuinen, want het is niet de bedoeling dat we op elkaars lip gaan zitten. We zijn een plattelandsgemeente, dus gemiddeld zijn onze achtertuinen wat groter. We starten met tuinen binnen de bebouwde kom, maar ik sluit niet uit dat we straks een pilot doen op percelen erbuiten. Laatst kwam ik bij een inwoner op bezoek, die had om zijn huis een groot perceel waar hij eigenlijk niets mee deed. Hij zocht naar mogelijkheden om die ruimte beter te benutten. Naar zulke mensen zijn we op zoek.’