VNG Magazine nummer 17, 10 november 2023

Tekst: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Martine Sprangers

Lilian Vossen

Raad Algemeen Belang Asten | Werk Mbo-docent Nederlands

‘Sinds enkele jaren ben ik docent Nederlands in het mbo, eerder gaf ik lang les in het basisonderwijs. Ik wilde erg graag met oudere jongeren en jongvolwassenen werken. Dat is een interessante leeftijdsgroep, misschien omdat ik zelf ook kinderen in die leeftijd heb. Nederlands heeft me als kind altijd al getrokken. Ik was er goed in en ik lees nog steeds graag.
Dat ik graag en snel lees, komt in de politiek goed van pas. Ik kan snel door de raadsstukken scrollen. Ik zit nu vijfenhalf jaar in de raad. Ik ben gevraagd me aan te sluiten omdat ik in het onderwijs ook gewend ben voor groepen te spreken en omdat ik me inzet voor het dorp. Ik zit onder meer in de commissie samenleving en bestuur. Dat past goed bij mijn betrokkenheid.’