VNG Magazine nummer 17, 10 november 2023

Auteur: Rutger van den Dikkenberg

Hans ten Voorde start als nieuwe griffier van de raad van Losser. Hij is geen onbekende op het gemeentehuis: Ten Voorde werkt er nu nog als concerncontroller voor de gemeente.
 

Hans ten Voorde

Vanwaar deze overstap? 
‘Ik heb een behoorlijk aantal jaren bij verschillende gemeenten gewerkt, in verschillende leidinggevende functies op het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Die functies hadden één gemeenschappelijke noemer: werken voor het college. Dat verveelde nooit, en er is hier nog voldoende te doen. Maar toen de functie vacant werd, ging ik er toch over nadenken. Het spreekt me aan om straks ondersteuner van de gemeenteraad te zijn. Een andere rol, maar voor dezelfde gemeente. Zolang je rolvast bent, is dat geen probleem. Uiteindelijk zijn we allemaal voor Losser bezig.’

Wat gaat u doen? 
‘Ik ga eerst mijn oor te luisteren leggen bij raadsleden en fracties. Welke wensen zijn er en waar kan ik het meest betekenen? Daarbij is het een voordeel dat ik al weet hoe de lijntjes lopen en hoe de processen bij het college werken. Ik kan dan ook wat meer begrip vragen voor de andere partij, zowel bij het college als de raad. De relaties zijn nu goed, ik wil eraan blijven werken om dat zo te houden. Daarnaast heb ik wel wat opdrachten meegekregen. De raad vindt het belangrijk om een goede vertegenwoordiging te hebben in de lokale gemeenschappen. Hoe kan ik dat faciliteren? Dat zie ik nadrukkelijk als mijn verantwoordelijkheid.’

Wat heeft u geleerd? 
‘Koester wat je hebt. Losser is een plezierige gemeente om voor te werken en doet ook goede dingen voor de gemeenschap. Dat moeten we vasthouden. En we moeten ervoor zorgen dat we als raad en college niet tegenover elkaar komen te staan. We werken nu op een goede manier samen voor de gemeenschap.’